Blog, News and Events.

ดำน้ำเกาะสุรินทร์ เดินเล่นเกาะพยาม

โปรแกรม 0ne day trip เกาะสุรินท์ เกาะพยาม ( โดยเรือเร็ว )

 

10 ท่าน ราคาท่านละ        3699 บาท

15 ท่าน ราคาท่านละ        2699 บาท

20 ท่าน ราคาท่านละ        2199 บาท

เกิน 20 ท่าน เพิ่มท่านละ   1899 บาท

 • 06 : 00  รถรับจากขนส่งจังหวัดระนอง
 • 06 : 30  รถรับจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองจังหวัดระนอง ( เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
 • 07:15    รถรับจากสนามบินระนอง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
 • 08:30    ยินดีต้อนรับทุกท่าน เช็คอินกับเจ้าหน้าที่ และมีไกค์บริการให้ข้อมูลทริปทัวร์      เกาะสุรินทร์ ท่านจะได้รับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ชา กาแฟ บรเวณ ท่าเรือ
 • 09:00    ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะสุรินทร์ ใช้เวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง
 • 10:30     ถึงเกาะสุรินทร์ ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่ยังคงงดงาม จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านมอร์แกน
 • 12:00    อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันบนเกาะ หลังอาหารเที่ยงพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 13:00     ดำน้ำจุดที่ 2 และ 3
 • 14:30    อำลาเกาะสุรินทร์ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพยาม
 • 16:00     เดินทางถึงเกาะพยาม เพื่อทานอาหารว่าง บนเกาะพยาม ( ลูกค้าท่านใดที่จอง ที่พักบนเกาะพยามไว้ สามารถแยกย้ายจากตรงนี้ได้ )
 • 17:30     เดินทางกลับท่าเรือระนอง มีรถตู้รอบริการส่งถึงที่พักในระนองโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

*หมายเหตุ : หมู่เกาะสุรินทร์มีจุดดำน้ำประมาณ 10 จุดที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการัง สำหรับการกำหนดจุดดำน้ำ บริษัทจะดูสภาพอากาศและสภาวะคลื่นลม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องเตรียม : ชุดสำหรับใส่เล่นน้ำหรือดำน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว, เงินสำหรับใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม

ราคาทัวร์รวม : รถรับ-ส่ง, อุปกรณ์ดำน้ำ, อาหารและเครื่องดื่ม, มัคคุเทศก์, ค่าอุทยาน
ข้อมูลอื่น : โปรแกรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าไปเพราะบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสุญหาย, ไม่แน่นำสตรีมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ และคนมีโรคประจำตัวซื้อโปรแกรม

 

 

 

News and Events

ดำน้ำเกาะสุรินทร์ เดินเล่นเกาะพยาม

โปรแกรม 0ne day trip เกาะสุรินท์ เกาะพยาม ( โดยเรือเร็ว )   10 ท่าน ราคาท่านละ &nb

Read More

ดำน้ำเกาะกำ เกาค้างคาว เดินเล่นเกาะพยาม

โปรแกรม 0ne day trip ดำน้ำเกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะพยาม ( โดยเรือเร็ว )   10 ท่าน ร

Read More

Special Offer 15% discount for Online Booking

Route One Way Round Trip
Ranong to Koh Payam 400THB 350THB 800THB 600THB
Koh Payam to Ranong 400THB 350THB 800THB 600THB
<< BOOK NOW >>
Gallery of Koh Payam Gallery of Koh Payam Gallery of Koh Payam Gallery of Koh Payam Gallery of Koh Payam Gallery of Koh Payam